Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 55, 1012

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 05.07.2006 nr 377

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2006, 27, 509) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Stuudio Theatrum (registrikood 80092246) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. jaanuari 2006. a otsusele nr 298;
2) punktist 2 «Harju maakond» Saue Orienteerumisklubi (registrikood 80063109) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. mai 2006. a otsusele nr 1721;
3) punktist 6 «Jõgeva maakond» Avita Klubi (registrikood 80041485) mittetulundusühingu enda 30. märtsi 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 31. märtsi 2006. a otsusele nr 8-12/554;
4) punktist 11 «Pärnu maakond» Avatud Hariduse Liidu Pärnumaa Keskus (registrikood 80034846) mittetulundusühingu enda 29. märtsi 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 5. aprilli 2006. a otsusele nr 8-12/1029;
5) punktist 11 «Pärnu maakond» Sihtasutus Dr Aleksander Martinsoni mälestuseks (registrikood 90004326) sihtasutuse enda 28. märtsi 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 5. aprilli 2006. a otsusele nr 8-12/1030;
6) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti Heade Templerite Organisatsioon (registrikood 80117851) mittetulundusühingu enda 17. mai 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 18. mai 2006. a otsusele nr 8-12/788;
7) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing «Lasteaed Väike Pauline» (registrikood 80026261) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2, lõike 5 punkti 1 ja lõike 6 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 22. märtsi 2006. a otsusele nr 8-12/501;
8) punktist 14 «Tartu maakond» Sihtasutus Tartu Emajõe Kooli Tugikeskus (registrikood 90001859) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 16. veebruari 2006. a otsusele nr 8-12/324;
9) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Filosoofia Ring (registrikood 80165123) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 27. märtsi 2006. a otsusele nr 8-12/529;
10) punktist 14 «Tartu maakond» Tartumaa Põllumeeste Liit (registrikood 80062713) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3, lõike 5 punktide 1 ja 2, lõike 6 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2006. a otsusele nr 8-12/470;
11) punktist 15 «Valga maakond» Mittetulundusühing Hellenurme Mõis (registrikood 80112150) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 1 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 6. aprilli 2006. a otsusele nr 8-12/572.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse 1. juulist 2006. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json