Teksti suurus:

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Vastu võetud 15.06.2005 nr 67
RTL 2005, 70, 975
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.12.2005/123 (RTL 2005, 123, 1953) 1.01.2006

30.06.2006/79 (RTL 2006, 53, 972) 10.07.2006

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

[RTL 2005, 123, 1953 - jõust. 01.01.2006]

§ 1. Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest piima või piimatoodete maksumuse piires 3 krooni ja 55 senti ühe liitri toote kohta.

[RTL 2006, 53, 972- jõust. 10.07.2006]

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json