Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Vastu võetud 27.12.2010 nr 118

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” (RTL 2002, 135, 1984; 2006, 72, 1318) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) Muuga lahe loodepoolne laevatee – φ = 59°36,0'N; λ = 24°52,0'E Muuga;”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) Paldiski laht – φ = 59°23'N; λ = 24°00'E Paldiski sadamad;”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json