Teksti suurus:

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 3

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Vastu võetud 07.02.2006 nr 17
RTL 2006, 18, 319
jõustumine 26.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2009RTL 2009, 92, 133501.01.2010
28.12.2010RT I, 05.01.2011, 208.01.2011

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.
[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Isik, kes soovib sorti registreerida või kes taotleb sordi kaitse alla, sordilehte või põllukultuuride soovitatud sordilehte võtmist, esitab lisas 1 kehtestatud vormi kohase taotluse Põllumajandusametile (edaspidi registripidaja).

  (2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmist, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.
[RT I, 05.01.2011, 2 - jõust. 08.01.2011]

§ 3.   Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
  2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
  3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
  4) geneetiliselt muundatud organismi puhul geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise loa koopia;
  5) marja- ja dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
  6) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
  7) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid;
  8) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus ja kasvatamise kogemuse ülevaade.
[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud tehnilise küsimustiku vormi avaldab registripidaja oma veebilehel.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendid võib vajaduse korral esitada registripidaja määratud tähtpäevaks.

§ 4.   Sordi registreerimise taotlemise kord

  (1) Sordi registreerimise taotlus esitatakse registripidajale allkirjastatult ühes eksemplaris kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (2) Sordi sordilehte ja põllukultuuride soovitatud sordilehte kandmise taotlus esitatakse registripidajale suvikultuuri puhul hiljemalt 15. märtsiks ja talikultuuri puhul hiljemalt 15. juuliks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 12. märtsi 1999. a määrus nr 8 «Sordilehte võetavate ja sertifitseerimisele kuuluvate taimeliikide loetelu ja sortide Sordilehte võtmise korra kinnitamine1» lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json