Teksti suurus:

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vorm, tehniline kirjeldus ning neile kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 17

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vorm, tehniline kirjeldus ning neile kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 28.12.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vorm ja formaat

  (1) Tagasipöördumistunnistus on kolmeleheline voldik, mille mõõtmed on 80 × 125 mm. Voldiku iga lehe välisküljel on lehekülje alaosa keskele trükitud tagasipöördumistunnistuse number. Tagasipöördumistunnistus on rohekashallikat värvi ja iga lehekülje keskel on Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis. Tagasipöördumistunnistuse sise- ja välisküljel on läbivalt rohekashallikas laineline muster.

  (2) Tagasipöördumise luba on kolmeleheline voldik, mille mõõtmed on 80 × 125 mm. Loa iga lehe välisküljel on lehekülje alaosa keskele on trükitud loa number. Luba on helelillat värvi, varustatud turvamustriga ja Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutisega.

  (3) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vormid kehtestatakse käesoleva määruse lisades  1 ja 2.

§ 2.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa esilehe tehniline kirjeldus

  (1) Tagasipöördumistunnistuse esilehe välisküljel on tekst:
 EESTI VABARIIK
 REPUBLIC OF ESTONIA
 Tagasipöördumistunnistus
 Certificate of return

  (2) Tagasipöördumise loa esilehe välisküljel on tekst:
 EESTI VABARIIK
 REPUBLIC OF ESTONIA
 Tagasipöördumise luba
 Permit of return

  (3) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa esilehe siseküljel on tekst:
  1) Perekonnanimi / Surname;
  2) Eesnimi / Given names;
  3) Isikukood / Code;
  4) Sünniaeg / Date of birth;
  5) Sünnikoht / Place of birth;
  6) Praegune elukoht / Present residence;
  7) Väljaandmise koht / Place of issue;
  8) Väljaandmise kuupäev / Date of issue;
  9) Kehtiv kuni / Valid until;
  10) Konsulaarametniku või aukonsuli allkiri / Signature of consular officer or honorary consul.

§ 3.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa teise lehe tehniline kirjeldus

  (1) Tagasipöördumistunnistuse teise lehe siseküljel on tekst:
  1) Dokument on antud Eesti kodanikule tagasipöördumiseks Eesti Vabariiki. / This document is issued to the Estonian citizen to return to the Republic of Estonia.;
  2) Foto / Photo 40 × 50 mm;
  3) Pitser / Seal;
  4) Kasutaja allkiri / Signature of bearer.

  (2) Tagasipöördumise loa teise lehe siseküljel on tekst:
  1) Käesolev dokument on antud Eestisse tagasipöördumiseks Eesti Vabariigis elamisloa alusel elavale välismaalasele, kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud. / This document is issued to an alien legally residing in the Republic of Estonia for return to Estonia when the alien’s passport, temporary travel document or travel document for a refugee becomes unusable or is destroyed or lost while staying in a foreign country.;
  2) Foto / Photo 35 × 50 mm;
  3) Pitser / Seal;
  4) Kasutaja allkiri / Signature of bearer.

§ 4.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa kolmanda lehe tehniline kirjeldus

  Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljel on tekst:
  1) Kaasa reisivad lapsed / Accompanying children;
  2) Nimi / Name;
  3) Sünniaeg / Date of birth;
  4) Märkused / Remarks.

§ 5.   Tagasipöördumistunnistusele ja tagasipöördumise loale kantavate andmete loetelu

  (1) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa esilehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja perekonnanimi;
  2) kasutaja eesnimi;
  3) kasutaja isikukood;
  4) kasutaja sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
  5) kasutaja sünnikoht;
  6) kasutaja praegune elukoht;
  7) väljaandmise koht;
  8) väljaandmise kuupäev;
  9) kehtivuse viimane kuupäev;
  10) konsulaarametniku või aukonsuli allkiri.

  (2) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa teise lehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
  1) foto 40 × 50 mm;
  2) kasutaja allkiri;
  3) pitsati jäljend.

  (3) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutajaga kaasa reisiva lapse nimi;
  2) kasutajaga kaasa reisiva lapse sünniaeg;
  3) märkuste kohale võib kanda kasutajale välja antud kasutamiskõlbmatuks muutunud, hävinud või kaotsi läinud dokumendi numbri, elamisloa numbri ja kehtivusaja.

  (4) Tagasipöördumistunnistuse kolmanda lehe välisküljele ja tagasipöördumise loa tagakülje kahele vabale lehele võib vajaduse korral kanda viisa.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Marina Kaljurand
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Tagasipöördumistunnistuse vorm

Lisa 2 Tagasipöördumise loa vorm

/otsingu_soovitused.json