Teksti suurus:

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2017 otsus nr 213

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.12.2017

§ 1.  Maakatastriseaduse muutmine

Maakatastriseaduse § 3 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Katastri vastutav töötleja on Maa-amet (edaspidi katastripidaja).

(11) Katastri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”.

§ 2.  Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduse § 87 lõikes 4 asendatakse sõnad „maakatastri volitatud töötlejale” sõnaga „katastripidajale”.

§ 3.  Ruumiandmete seaduse muutmine

Ruumiandmete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Eesti geoportaali infosüsteemi vastutav töötleja ja volitatud töötleja määratakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega.”;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) GPA vastutav töötleja ja volitatud töötleja määratakse GPA põhimäärusega.”;

3) paragrahvi 58 lõike 3 punktis 6 ja § 67 lõikes 3 asendatakse sõnad „töötleja (haldaja)” sõnadega „ja volitatud töötleja”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json