Teksti suurus:

Konsulipatendi vorm ja andmise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2021, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Konsulipatendi vorm ja andmise kord

Vastu võetud 17.06.2009 nr 12
RTL 2009, 49, 724
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2020RT I, 05.01.2021, 208.01.2021

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Konsulipatendi vorm

  (1) Määrusega kehtestatakse konsulipatendi vorm (lisa).

  (2) Konsulipatendi põhivärv on helebeež, plangi ülal keskel on musta värvi väikese riigivapi kujutis ja selle all tekst «EESTI VABARIIK».

§ 2.  Konsulipatendi vormistamise nõuded

  (1) Konsulipatendile märgitakse:
  1) konsulipatendi number;
  2) konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ees- ja perekonnanimi;
  3) konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ametikoha kategooria ja klass;
  4) konsulaarasutuse juhile alluva konsulaarasutuse või aukonsuli konsulaarpiirkond ja asukoht;
  5) konsulipatendi väljaandmise kuupäev.

  (2) Konsulipatendil on järgmine tekst: «Nr /…/ Eesti Vabariigi välisminister nimetab Eesti Vabariigi /peakonsuliks, konsuliks, asekonsuliks, aupeakonsuliks, aukonsuliks, auasekonsuliks / asukohariigi ametlik nimetus/ asukohaga /linna nimi/ ja konsulaarpiirkonnaga /piirkonna ametlik nimetus / ees- ja perekonnanimi/, et nimetatu tegutseks oma konsulaarpiirkonnas Eesti Vabariigi, Eesti kodanike ning Eesti juriidiliste isikute huvide ja õiguste kaitsel Eesti konsulaarseaduse kohaselt. Palume /ülalnimetatud konsulaarpiirkond/ riigi- ja ametiasutustel tunnustada /ees- ja perekonnanimi/ kui Eesti Vabariigi /peakonsulit, konsulit, asekonsulit, aupeakonsulit, aukonsulit, auasekonsulit/ ja osutada talle tema töös igakülgset abi, tagades talle rahvusvaheliselt tunnustatud eesõigused ja puutumatuse vastavalt tema ametiseisundile.»

§ 3.  Konsulipatendi andmise kord

  (1) Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva konsulaarasutuse juhi konsulipatendi vormistab Välisministeeriumi riikliku protokolli osakond ning aukonsuli konsulipatendi vormistab Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakond kooskõlas konsulaarseaduse § 7 lõigetega 2 ja 3 ning §-ga 16 konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ametisse nimetamise ja asukohariigi nõusoleku saamise järel.
[RT I, 05.01.2021, 2 - jõust. 08.01.2021]

  (2) Välisminister kinnitab konsulipatendi allkirjaga.

  (3) Allkirjastatud konsulipatent kinnitatakse suure riigivapi kujutisega reljeefpitseriga ja registreeritakse.

  (4) Konsulipatendi väljaandmise kulud katab Välisministeerium.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

 

 

Välisministri 17.06.09 määruse nr 12
„Konsulipatendi vorm ja andmise kord“
lisa/otsingu_soovitused.json