Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2022, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx

Vastu võetud 04.01.2022 nr 60

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruse nr 41 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruse nr 41 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” § 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust” sõnadega „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust”.

§ 2.  Keskkonnaministri 18. augusti 2008. a määruse nr 39 „Perioodi 2007–2013 elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava meetmete ja projektide struktuuritoetuse kasutamise aruandluse kord prioriteetsete suundade osas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium” muutmine

Keskkonnaministri 18. augusti 2008. a määruse nr 39 „Perioodi 2007–2013 elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava meetmete ja projektide struktuuritoetuse kasutamise aruandluse kord prioriteetsete suundade osas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium” § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” sõnadega „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json