Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2019, 12

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Vastu võetud 01.02.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse valdkondade ning nendesse kuuluvate alamvaldkondade loetelu.

§ 2.  Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad

  Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad on:
  1) loodusteadused;
  2) tehnika ja tehnoloogia;
  3) arsti- ja terviseteadused;
  4) põllumajandusteadused ja veterinaaria;
  5) sotsiaalteadused;
  6) humanitaarteadused ja kunstid.

§ 3.  Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad

  (1) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad loodusteaduste valdkonnas on:
  1) matemaatika;
  2) arvutiteadused ja informaatika;
  3) füüsikateadused;
  4) keemiateadused;
  5) maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused;
  6) bioteadused;
  7) teised loodusteadused.

  (2) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad tehnika ja tehnoloogia valdkonnas on:
  1) ehitusteadused;
  2) elektrotehnika, elektroonika, infotehnika;
  3) mehaanika /masinaehitus;
  4) keemiatehnika;
  5) materjalitehnika;
  6) meditsiinitehnika;
  7) keskkonnatehnika;
  8) keskkonnabiotehnoloogia;
  9) tööstusbiotehnoloogia;
  10) nanotehnoloogia;
  11) teised tehnika- ja tehnoloogiateadused.

  (3) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad arsti- ja terviseteaduste valdkonnas on:
  1) biomeditsiin;
  2) kliiniline meditsiin;
  3) terviseteadused;
  4) meditsiiniline biotehnoloogia;
  5) teised arstiteadused.

  (4) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas on:
  1) põllumajandus, metsandus- ja kalandus;
  2) loomakasvatus- ja piimandus;
  3) veterinaaria;
  4) põllumajanduslik biotehnoloogia;
  5) teised põllumajandusteadused.

  (5) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad sotsiaalteaduste valdkonnas on:
  1) psühholoogia ja tunnetusteadused;
  2) majandusteadused ja ärindus;
  3) haridusteadused;
  4) sotsioloogia;
  5) õigusteadused;
  6) politoloogia;
  7) sotsiaal- ja majandusgeograafia;
  8) meedia ja kommunikatsioon;
  9) teised sotsiaalteadused.

  (6) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on:
  1) ajalugu ja arheoloogia;
  2) keeled ja kirjandus;
  3) filosoofia, eetika ja religioon;
  4) kunstid (kunst, kunstiajalugu, esituskunstid, muusika);
  5) teised humanitaarteadused.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2009. a määrus nr 86 „Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json