Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate deklaratsiooni vormide ja andmekoosseisude ning nende esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate deklaratsiooni vormide ja andmekoosseisude ning nende esitamise ja täitmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2021, 3

Maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate deklaratsiooni vormide ja andmekoosseisude ning nende esitamise ja täitmise korra kehtestamine
[RT I, 21.01.2020, 10 - jõust. 24.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

Vastu võetud 19.05.2015 nr 16
RT I, 22.05.2015, 4
jõustumine 25.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2017RT I, 24.03.2017, 227.03.2017
11.12.2017RT I, 15.12.2017, 318.12.2017
17.01.2020RT I, 21.01.2020, 1024.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020
03.02.2021RT I, 05.02.2021, 208.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5, § 18 lõike 3, § 203 lõike 4 ja § 2013 lõike 6 alusel.
[RT I, 21.01.2020, 10 - jõust. 24.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 1.   Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
  1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
  2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
  3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
  4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4);
  5) deklaratsiooni „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm CRS XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 5);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  6) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 6);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  7) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 7);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  8) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 8);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  9) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 9);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  10) deklaratsiooni „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm DAC2 XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 10);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  11) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 11);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  12) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 12);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  13) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 13);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  14) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 14);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  15) deklaratsiooni „Riikidepõhine aruanne” vorm (lisa 15);
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]
  16) deklaratsiooni „Aruandekohustusega skeem” andmekoosseis (lisa 16).
[RT I, 21.01.2020, 10 - jõust. 24.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 2.   Deklaratsiooni esitamine

  (1) Määruse § 1 punktides 1–14 nimetatud deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

  (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

§ 3.   Määruse kohaldamine Euroopa Liidu välisele maksualase teabevahetusele

  Määrust kohaldatakse vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse § 41 lõigetele 1 ja 11 ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele ja riikidepõhise aruande alasele automaatsele teabevahetusele.
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 5 Deklaratsiooni vorm CRS XSD Sõnumi üldandmed
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 6 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 7 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 8 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 9 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 10 Deklaratsiooni vorm DAC2 XSD Sõnumi üldandmed
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 11 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 12 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 13 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 14 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 05.02.2021, 2 - jõust. 08.02.2021, rakendatakse alates 01.02.2021]

Lisa 15 Deklaratsiooni vorm „Riikidepõhine aruanne”
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

Lisa 16 Deklaratsiooni „Aruandekohustusega skeem” andmekoosseis
[RT I, 21.01.2020, 10 - jõust. 24.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json