Teksti suurus:

Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord

Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord - sisukord
Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2022, 15

Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord

Vastu võetud 28.02.2019 nr 20
RT I, 05.03.2019, 27
jõustumine 08.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2022RT I, 31.12.2022, 603.01.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) ligipääsetavus – põhimõtted, mida tuleb järgida, ja tehnilised omadused, mida tuleb kasutada veebilehe ja mobiilirakenduse disainimisel, arendamisel, haldamisel ja ajakohastamisel, et teha need kasutajale tajutavaks, talitlusvõimeliseks, mõistetavaks ja töökindlaks;
  2) mobiilirakendus – rakendustarkvara, mis on arendatud kasutamiseks mobiilseadmes ning mis ei hõlma mobiilseadet või riistvara kontrollivat tarkvara.

§ 2.   Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded

  (1) Veebileht ja mobiilirakendus peavad ligipääsetavuse tagamiseks olema tajutavad, talitlusvõimelised, mõistetavad ja töökindlad sõltumata kasutatavast meelest.

  (2) Veebilehe ja mobiilirakenduse vastavust ligipääsetavuse nõuetele eeldatakse, kui see vastab Euroopa standardiga EN 301 549 kehtestatud nõuetele.
[RT I, 31.12.2022, 6 - jõust. 03.01.2023]

§ 3.   Ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamine

  (1) Veebilehe puhul tehakse ligipääsetavuse avaldus ligipääsetavas formaadis, kasutades käesoleva paragrahvi lõikes 3 osutatud avalduse näidist ja avaldatakse asjaomase teabevaldaja veebilehel.

  (2) Mobiilirakenduse puhul tehakse ligipääsetavuse avaldus ligipääsetavas formaadis, kasutades käesoleva paragrahvi lõikes 3 osutatud avalduse näidist ja avaldatakse asjaomase teabevaldaja veebilehel või koos muu teabega, mis on kättesaadav rakenduse allalaadimisel.

  (3) Ligipääsetavust kirjeldava teabe esitamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2018/1523, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 256/103, 12.10.2018).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json