Teksti suurus:

Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2012, 5

Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Vastu võetud 25.06.2009 nr 112
RT I 2009, 36, 247
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2010RT I 2010, 64, 47513.09.2010
01.04.2012RT I, 05.04.2012, 208.04.2012

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 58 lõike 2 alusel.

§ 1.  Koolieelsete lasteasutuste juhtide ja pedagoogide puhkus

  Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, õppealajuhataja – 42 kalendripäeva;
  2) õpetaja – 42 kalendripäeva;
  3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 2.  Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide juhtide ning hariduslike erivajadusega laste rühmade pedagoogide puhkus

  Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja haridusliku erivajadusega laste rühmade pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
  3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 3.  Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide juhtide ja pedagoogide puhkus

  Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh hariduslike erivajadustega laste koolid ning põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;
  3) ringijuht – 42 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 4.  Huvikoolide juhtide ja pedagoogide puhkus

  Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist – 56 kalendripäeva;
  3) kontsertmeister, õppemeister, ballettmeister, dirigent – 42 kalendripäeva;
  4) klaverisaatja – 35 kalendripäeva.

§ 5.  Kutseõppeasutuste juhtide ning pedagoogide puhkus

  Kutseõppeasutuste juhtidele ning pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja (v.a majandusosakonna juhataja) – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog – 56 kalendripäeva;
  3) huvijuht, ringijuht, kasvataja, sotsiaalpedagoog, ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

§ 6.  Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtide, õppejõudude ning teadustöötajate puhkus

  Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) rektor, prorektor – 56 kalendripäeva;
  2) korraline õppejõud (professor, dotsent, assistent, lektor, õpetaja) – 56 kalendripäeva;
  3) teadustöötaja (uurija-professor, juhtivteadur, vanemteadur, teadur, nooremteadur) – 42 kalendripäeva.
[RT I, 05.04.2012, 2 - jõust. 08.04.2012]
  4) – 9)
[Kehtetud – RT I 2009, 36, 247 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Teadus- ja arendusasutuste juhtide ning teadustöötajate puhkus

  Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor – 56 kalendripäeva;
  2) teadustöötaja (uurija-professor, juhtivteadur, vanemteadur, teadur, nooremteadur) – 42 kalendripäeva;
[RT I, 05.04.2012, 2 - jõust. 08.04.2012]
  3) [Kehtetu – RT I 2009, 36, 247 - jõust. 01.01.2010]
  4) [Kehtetu – RT I 2009, 36, 247 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.  Rakendussäte

  Paragrahvi 6 punktid 4–9 ning § 7 punktid 3 ja 4 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json