Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 „Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” ja rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 88 „Tollioksjoni korraldamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2013, 9

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 „Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” ja rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 88 „Tollioksjoni korraldamise kord” muutmine

Vastu võetud 02.04.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 55 ja § 99 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 87 „Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kaupa vastuvõtva Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametniku nimi ja allkiri;”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametnik, kes viibib hävitamise juures.”;

3) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Akti kinnitavad allkirjaga hävitamise teostaja ja hävitamise juures viibinud Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametnik.”.

§ 2.  Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 88 „Tollioksjoni korraldamise kord” § 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kauba näidiste üleandmise juures viibiva Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametniku nimi ja allkiri;”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json