Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2022, 8

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused“ § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Alates 1. aprillist 2022. a on brutotunnipalk 14 eurot ja 90 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 2521 eurot ja 83 senti.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json