Teksti suurus:

Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2016, 8

Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Vastu võetud 02.05.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 31 alusel.

§ 1.   Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

  Käesoleva määrusega kehtestatakse välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile ja esindusele ning eelnimetatud esinduste, asutuse ja erimissiooni haldustöötajatele, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule, välja arvatud aukonsul, välisriigi relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele ja ülalpeetavatele, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele, rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse §-ga 1 kehtestatud taotluse vormi kohaldatakse ka Euroopa Liidu institutsioonile Eestis soetatud kaupade eest tasutud kuni 2016. aasta 31. detsembrini väljastatud arvete alusel käibemaksu tagastamisel.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 19. juuni 2013. a määrus nr 25 „Välisesindusele, Euroopa Liidu institutsioonile, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Sven Sester
Rahandusminister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taotlus käibemaksu tagastamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json