Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Läänemerel ja Võrtsjärvel 2023. aastal

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2023, 19

Ajutised püügikitsendused Läänemerel ja Võrtsjärvel 2023. aastal

Vastu võetud 04.05.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kalapüügikitsendused

  (1) Soonlepa lahes Hiiumaa Silma lautri suudme (58º49.863'N, 23º3.331'E) ja Saarnaki laiu Põldrahu nuka (58º48.239'N, 23º0.652'E) vahele jäävast mõttelisest joonest ning Õunaku lahes Saarnaki laiu Männinuka (58º48.597'N, 22º59.043'E) ja Taguküla laiu lõunatipu (58º46.559'N, 22º52.998'E) vahele jäävast mõttelisest joonest Hiiumaa kalda poole jääval alal on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 22 lõike 3 punktis 7 ja § 31 lõikes 2 nimetatud püügipiirangut arvestades keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on vahemikus 75 mm kuni 109 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (2) Pakri lahes alal, mis paikneb Nurka strandet (59º17,215'N, 24º03,227'E) ja Laoküla neeme (59º19,603'N, 24º06,207'E) ning Madise sihi tulepaaki (59º17,650'N, 24º06,951'E) ja Nurka strandet (59º17,215'N, 24º03,227'E) ühendavate sirgete vahel, on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 12 Vasalemma jõele kehtestatud püügipiirangut arvestades keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 110 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (3) Väikeses väinas alal, mis paikneb Taaliku sadama (58º36.282'N, 22º58.782'E), Kõinastu saare läänetipu (58º37.876'N, 23º0.552'E) ning Indusääre kare põhjatipu (58º38.760'N, 23º1.942'E) ja Muhu saare ranniku (58º37.638'N, 23º6.146'E) vahelisest joonest lõuna pool kuni Valmeranna sadama (58º29.869'N, 23º14.079'E) ja Suurlaiu lõunatipu (58º31.138'N, 23º15.526'E) vahelise jooneni, on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõikes 2 nimetatud piirangut arvestades keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on vahemikus 75 mm kuni 109 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.

  (4) Vabariigi Valitsuse 16.06.2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud ICES kaardil näidatud alarajoonides 29, 28-1 ja 28-2 on keelatud kasutada nakke- ja raamvõrku, mille silmasuurus on suurem kui 156 mm.

§ 2.  Püügikitsendused lõhe- ja angerjapüügil meres

  (1) Vabariigi Valitsuse 16.06.2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud ICES kaardil näidatud alarajoonides 29, 28-1 ja 28-2 on kutselise kalapüügiloa alusel kala püügil keelatud püüda rohkem kui viis lõhet ööpäevas.

  (2) Keelatud on kutseline angerjapüük 1. septembrist kuni 31. oktoobrini ja angerja harrastuspüük kuni 31. oktoobrini.

§ 3.  Püügikitsendus Võrtsjärvel

  Võrtsjärvel on keelatud püüda raamvõrguga 31. augustini.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json