Teksti suurus:

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2015, 1

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Vastu võetud 02.06.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 50 lõike 7 punkti 1 alusel.

§ 1.   Ehitise kasutamise otstarve

  (1) Ehitise kasutamise otstarve tähistatakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud loetelule kasutamise otstarbe nimetusega ja viiekohalise koodiga.

  (2) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu ülesehitus on hierarhiline, milles üldisema täpsusastme kasutamise otstarbe tähistus sisaldab suurema täpsusastmega kasutamise otstarbe tähistust.

  (3) Ehitisele määratakse kasutamise otstarve viie koodikoha täpsusega.

  (4) Külaliskorteri ja kodumajutuse turismiseaduse tähenduses võib liigitada käesoleva määruse lisas toodud ehitise kasutamise otstarbe 11101 või 11210−11222 alla.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Ehitisele enne 2013. aasta 1. jaanuari määratud kasutamise otstarvet ei pea viima käesoleva määrusega kooskõlla.

  (2) Enne 2013. aasta 1. jaanuari määratud ehitise kasutamise otstarve viiakse ehitisregistris käesoleva määrusega kooskõlla ehitus- või kasutusteatise esitamisel või ehitus- või kasutusloa andmisel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json