Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/015 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2019, 1

Lepingu nr 17-00132/015 muutmine

Vastu võetud 30.05.2019

Lisa 4
30.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/015 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Osaühing BSN Auto registrikoodiga 10981996, asukohaga Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Aleksandr Bussel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 30.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Osaühing BSN Auto

Teelise 4

Aruküla tee 55a, Jüri alevik,

10916 Tallinn

Rae vald, Harjumaa 75301

Tel. 611 9300

Tel. 603 4307

E-post: info@mnt.ee

E-post: aleksandr.bussel@gmail.com

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10981996

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json