Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/038 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2019, 11

Lepingu nr 17-00132/038 muutmine

Vastu võetud 30.05.2019

Lisa 6
29.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/038 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

T.Ü.V Mauri OÜ registrikoodiga 11524887, asukohaga Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Mauri tee 2, 88317 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Alari Uusna,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 29.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

T.Ü.V Mauri OÜ

Teelise 4

Mauri tee 2, Papsaare küla

10916 Tallinn

88317 Pärnu linn

Tel. 611 9300

Tel. 437 4317

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@tehnoylevaatus.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11524887

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json