Teksti suurus:

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2020, 2

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.06.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 34 lõike 6 alusel.

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määrust nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „alaliselt” tekstiosaga „, välja arvatud lõikes 11 nimetatud juhul”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kutselise kalapüügi arvestuse alamregistrisse kantud isikuandmeid säilitatakse 20 aastat nende registrisse kandmisest arvates.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json