Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2011, 17

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2011 nr 89

Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 5 lõike 2 punkti 7, „Ülikooliseaduse“ § 211 lõike 1 ja „Rakenduskõrgkooli seaduse“ § 12 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ (RT I, 04.01.2011, 5) lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

Lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid

/otsingu_soovitused.json