Teksti suurus:

Rahandusministri 29. jaanuari 2001. a määruse nr 19 „Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise metoodika” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 1

Rahandusministri 29. jaanuari 2001. a määruse nr 19 „Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise metoodika” muutmine

Vastu võetud 26.06.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 6 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 29. jaanuari 2001. a määruses nr 19 „Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 4 lõike 3, § 6 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 2 ning § 8 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusinventari võõrandamisaegset maksumust tõendavate dokumentide puudumisel määratakse nende maksumus põllumajandusinventari koosseisu, lehma arvestusliku hinna ja käesoleva määruse lisas 4 toodud koefitsientide alusel.”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 4 Põllumajandusinventari ja -loomade võõrandamisaegse maksumuse määramise koefitsiendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json