Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 2

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 26.06.2012 nr 28

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” (RT I, 16.06.2011, 13) lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 2 Vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed”

Lisa 3 Vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

/otsingu_soovitused.json