Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2011. a määruse nr 25 "Eesti raadiosagedusplaan" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2011. a määruse nr 25 "Eesti raadiosagedusplaan" muutmine

Vastu võetud 27.06.2012 nr 50

Määrus kehtestatakse „Elektroonilise side seaduse“ § 9 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2011. a määruses nr 25 „Eesti raadiosagedusplaan” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
2) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
3) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Eesti raadiosagedusplaan

Lisa 2 CEPT elektroonilise side komitee otsused ja soovitused, ITU soovitused, Euroopa Liidu direktiivid ja otsused, rahvusvahelised kokkulepped, ITU raadioeeskirjade resolutsioonid

Lisa 3 Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harmoneeritud standardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json