Teksti suurus:

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2013, 20

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm

Vastu võetud 04.07.2013 nr 52

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 134 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lenduvaid orgaanilisi lahusteid kasutava registreerimiskohustusega käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm.

§ 2.   Registreerimise teate vorm

  Orgaanilisi lahusteid kasutava registreerimiskohustusega käitise registreerimise teate vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Registreerimisetõendi vorm

  Orgaanilisi lahusteid kasutava registreerimiskohustusega käitise registreerimistõendi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Orgaanilisi lahusteid kasutava registreerimiskohustusega käitise registreerimise teate vorm

Lisa 2 Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json