Teksti suurus:

Rahandusministri 5. jaanuari 2012. a määruse nr 3 „Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 16

Rahandusministri 5. jaanuari 2012. a määruse nr 3 „Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord” muutmine

Vastu võetud 29.06.2017 nr 53

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 7, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 8, kogumispensionide seaduse § 11 lõike 4 ja töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 5. jaanuari 2012. a määruses nr 3 „Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja §-s 1 asendatakse sõna „teenistujate” sõnadega „ametnike ja töötajate” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) variisiku, salajase koosseisulise ametniku või töötaja, teeseldud isiku, välisriigi äriühingu filiaali, asutuse, struktuuriüksuse või organi või julgeolekuasutuse kasutatava eraõigusliku juriidilise isiku kaudu üldises maksuarvestuse korras;”.

§ 2.  Rakendussäte

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. juulist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json