Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2019, 3

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Vastu võetud 03.07.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2020. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2020. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 18. mai 2020. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 19. mai 2020. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 19.–20. mai 2020. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2020. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2020. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 1. juuni 2020. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
  3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

  (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

  (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
  2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

  (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json