Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2019, 4

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.07.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” § 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Peadirektori äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektori asetäitja või peadirektori määratud osakonnajuhataja.”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json