Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 3

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest

Vastu võetud 22.06.2023 nr 63

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5, korrakaitseseaduse § 20 lõike 2, lastekaitseseaduse § 13 lõike 2, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 4 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 6, § 22 lõike 4 ja § 37 lõike 4, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 1 ja § 21 lõike 5, püsiasustusega väikesaarte seaduse § 4 lõike 6, riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a määruse nr 316 „Väikesaarte komisjoni põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a määruse nr 316 „Väikesaarte komisjoni põhimäärus” § 4 lõikes 7 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” § 11 lõikes 6 ja §-s 13 asendatakse läbivalt sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” § 2 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „Rahandusministeerium,” tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” § 3 lõikes 6 ja § 9 lõikes 4 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 11 lõike 6 punktis 5 ja §-s 2 asendatakse läbivalt sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” § 3 lõikes 6 ja § 9 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2022. a määruse nr 108 „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2022. a määruse nr 108 „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” § 3 lõike 2 punktis 13 asendatakse sõna „Rahandusministeeriumi” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi”.

Kaja Kallas
Peaminister

Madis Kallas
Regionaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json