Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 1

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.07.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 ja maapõueseaduse § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 ja määruse lisades 1–5 asendatakse tekstiosa „aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks” tekstiosaga „aruandekvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks”;

2) paragrahvi 3 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. detsembri 2003. a määruses nr 258 „Markšeideritöö kord”” tekstiosaga „majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. jaanuari 2012. a määruses nr 9 „Markšeideritöö kord””.

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2014. aasta 1. aprillist.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json