Teksti suurus:

Tarbimisandmete vorm

Tarbimisandmete vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 3

Tarbimisandmete vorm1

Vastu võetud 29.07.2014 nr 60

Määrus kehtestatakse maagaasiseaduse § 8 lõike 52 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne vorm, mille alusel peab võrguettevõtja edastama tarbijale tema tarbimisandmed.

§ 2.   Vorm

  Tarbijale edastatakse tarbimisandmed alljärgneva vormi kohaselt.

Maagaasi tarbimisandmed mõõtepunkti kohta

Mõõtepunkti aadress:

Arvestusperioodi maagaasi keskmine ülemine kütteväärtus (MWh/m³):

 
 
Algnäit
Lõppnäit
Tarbimismaht (m³)
Jaanuar
 
 
 
Veebruar
 
 
 
Märts
 
 
 
Aprill
 
 
 
Mai
 
 
 
Juuni
 
 
 
Juuli
 
 
 
August
 
 
 
September
 
 
 
Oktoober
 
 
 
November
 
 
 
Detsember
 
 
 


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.08.2009, lk 94–136).

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json