Teksti suurus:

Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering

Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering - sisukord
  Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2017
  Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 20

  Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering

  Vastu võetud 04.05.2012 nr 37
  RT I, 09.05.2012, 3
  jõustumine 12.05.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  29.07.2014RT I, 05.08.2014, 208.08.2014

  Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 2 lõike 3 alusel.
  [RT I, 05.08.2014, 2 - jõust. 08.08.2014]

  § 1.   Kütuste loetelu, mida võib importida, eksportida, müüa või nende hoiuteenust osutada ainult majandustegevuse registris vastaval tegevusalal registreeringut omav äriühing, on järgmine:
  1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidiKN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
  2) lennukibensiin – kütus , mille KN kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70;
  3) petrooleum – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25;
  4) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
  5) kerge kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 47 või 2710 20 17;
  6) raske kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
  7) põlevkivikütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
  8) mootorsõidukites kasutatav vedelgaas – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2711 19 00.

  § 2.   Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  /otsingu_soovitused.json