Teksti suurus:

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2020, 28

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.08.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ei ole rakendatav ebapiisava projektide rahastamise eelarve jäägi või riigiabi reeglite tõttu.”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Toetuse saaja, kelle taotlus rahuldati osaliselt põhjusel, et taotluse täielik rahuldamine ei osutunud taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu võimalikuks ja kelle projekti ei rahastata lõikes 6 sätestatud maakonna vahendite arvelt, võib taotleda toetuse suurendamist kuni taotletud toetuse summani, kuid mitte üle 500 000 euro taotluse kohta. Toetuse suurendamist saab taotleda 2021. aasta 31. märtsini, kui projektide rahastamise eelarve seda võimaldab.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json