Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu riigikaitseülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2017, 1

Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu riigikaitseülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal” muutmine

Vastu võetud 30.08.2017 nr 33

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 581 lõike 3 alusel.

Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruses nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu riigikaitseülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal”;

2) määruse preambulit täiendatakse tekstiosa „lõike 3” järel tekstiosaga „ja § 59 lõike 1”;

3) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse:
1) kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel;
2) valmisoleku tasemed ja nende sisu kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajatele kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal (edaspidi kriis).”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud statsionaarse eriarstiabi osutajate all mõeldakse hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal vaid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglate pidajaid.”;

5) paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemed kriisi ajal

Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemed kriisi ajal on järgmised:
1) reaalne oht kriisi tekkimiseks (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 1);
2) eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja selle lähedal asuvate käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate tavapärase abi osutamise võimekuse (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 2);
3) eeldatav abivajajate hulk ületab oluliselt kogu riigis vähemalt poolte käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate tavapärase abi osutamise võimekuse (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 3).”;

6) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemete sisu kriisi ajal”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json