Teksti suurus:

Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal

Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2017, 4

Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

Vastu võetud 28.03.2016 nr 23
RT I, 29.03.2016, 14
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2017RT I, 05.09.2017, 108.09.2017

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 581 lõike 3 ja § 59 lõike 1 alusel.
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse:
  1) kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel;
  2) valmisoleku tasemed ja nende sisu kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajatele kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal (edaspidi kriis).
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud statsionaarse eriarstiabi osutajate all mõeldakse hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal vaid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglate pidajaid.
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

§ 2.   Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel

  (1) Riigikaitseks valmistumisel kiirabi ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukava haiglate loetelus sätestatud statsionaarse eriarstiabi osutaja:
  1) koostab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 581 lõike 6 alusel tegevusplaani tervishoiuteenuste osutamiseks kriisi ajal või täiendab sama seaduse § 59 alusel nõutud plaani või hädaolukorra seaduses nõutud elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani, arvestades riigikaitselisi erisusi ning valmisoleku tasemeid ja sisu (edaspidi tegevusplaan);
  2) tagab valmisoleku oma tegevusplaani täitmiseks;
  3) korraldab personali kriisialase väljaõppe ja viib läbi õppuseid riigikaitseülesannete täitmise harjutamiseks;
  4) loob riigikaitseülesannete täitmiseks riigikaitseseaduse § 5 lõike 4 alusel nõutud tegevusvaru või täiendab olemasolevat tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel loodud tervishoiuteenuse osutajate tegevusvaru.

  (2) Riigikaitseks valmistumisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukava haiglate loetelus sätestamata statsionaarse eriarstiabi osutaja ja üldarstiabi osutaja on valmis korraldama teenuse osutamise ümber vastavalt käesolevas määruses kehtestatud tervishoiu valmisoleku tasemetele, sama seaduse § 581 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud haldusaktile ja Terviseameti korraldustele.

§ 3.   Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemed kriisi ajal
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

  Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemed kriisi ajal on järgmised:
  1) reaalne oht kriisi tekkimiseks (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 1);
  2) eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja selle lähedal asuvate käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate tavapärase abi osutamise võimekuse (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 2);
  3) eeldatav abivajajate hulk ületab oluliselt kogu riigis vähemalt poolte käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate tavapärase abi osutamise võimekuse (edaspidi tervishoiu valmisoleku tase 3).
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

§ 4.   Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate valmisoleku tasemete sisu kriisi ajal
[RT I, 05.09.2017, 1 - jõust. 08.09.2017]

  (1) Tervishoiu valmisoleku taseme 1 korral:
  1) kiirabi osutaja aktiveerib lisabrigaadid, mis võivad olla kaheliikmelised;
  2) statsionaarse eriarstiabi osutaja täiendab erakorralise meditsiini osakonna ja teiste vältimatu abiga seotud üksuste personali ning on valmis paigutama nimetatud osakonda ja üksustesse lisavoodeid;
  3) kiirabi ja statsionaarse eriarstiabi osutajad täiendavad oma tegevusvaru;
  4) üldarstiabi osutaja täiendab oma varusid ja valmistub teenuse osutamise ümberkorraldamiseks.

  (2) Tervishoiu valmisoleku taseme 2 korral lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
  1) kriisipiirkonnast väljaspool asuvasse piirkonda jäetakse vähemalt 1/3 tavapärasest kiirabiressursist, et tagada raske seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutsete katkematu teenindamine;
  2) kiirabi osutaja teenindab kriisipiirkonnas ajutiselt eelkõige raske seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutseid; isikud, kelle seisund ei eelda vältimatut abi, suunatakse üldarstiabi osutaja juurde;
  3) kiirabi osutaja rakendab vajaduse korral kriisipiirkonnas väljakutsete teenindamiseks kaheliikmelisi operatiivvalmisolekus olevaid kiirabibrigaade;
  4) statsionaarse eriarstiabi osutaja vabastab ajutiselt voodeid, lisab voodeid ja paigutab neid ümber;
  5) statsionaarse eriarstiabi osutaja piirab ajutiselt triaaži alusel tervishoiuteenuste osutamist isikutele, kelle seisund ei eelda vältimatut abi, hospitaliseerib eelkõige vältimatut abi vajavad isikud ning korraldab vältimatut abi mittevajavatele isikutele tervishoiuteenuste osutamist, suunates nad vajaduse korral ravile teise haiglasse või üldarstiabi osutaja juurde;
  6) kiirabi ja statsionaarse eriarstiabi osutajad võtavad vajaduse korral kasutusele oma tegevusvaru, taastavad ja täiendavad seda;
  7) üldarstiabi osutaja korraldab teenuse osutamise ümber, tagades esmajärjekorras vältimatu abi osutamise üldarstiabi osutaja poole pöörduvatele isikutele;
  8) Terviseamet annab vajaduse korral korraldusi kriisipiirkonnas tervishoiutöötajate ümberpaigutamiseks ning rakendab vajaduse korral isikute vabatahtlikku abi;
  9) kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajad on valmis ümber paigutuma oma tegevusplaanis või Terviseameti korralduses ettenähtud kohta;
  10) Terviseamet korraldab vajaduse korral riigi tervishoiuvaru kasutuselevõtu.

  (3) Tervishoiu valmisoleku taseme 3 korral lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule:
  1) kiirabiressurssi suunatakse piirkondadesse vastavalt vajadusele, teenindades ainult raske seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutseid;
  2) kiirabi osutaja rakendab vajaduse korral kogu riigis väljakutsete teenindamiseks kaheliikmelisi operatiivvalmisolekus olevaid kiirabibrigaade;
  3) statsionaarse eriarstiabi osutaja piirab triaaži alusel tervishoiuteenuste osutamist isikutele, kelle seisund ei eelda vältimatut abi, hospitaliseerib ainult vältimatut abi vajavad isikud ning korraldab vältimatut abi mittevajavatele isikutele tervishoiuteenuste osutamist, suunates nad vajaduse korral ravile üldarstiabi osutaja juurde;
  4) Terviseamet annab vajaduse korral korraldusi kogu riigis tervishoiutöötajate ümberpaigutamiseks ning rakendab vajaduse korral isikute vabatahtlikku abi;
  5) Terviseamet korraldab riigi tervishoiuvaru kasutuselevõtu.

/otsingu_soovitused.json