Teksti suurus:

Hiiu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2019, 3

Hiiu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 04.09.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Kaitstavate looduse üksikobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Hiiu maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Heistesoo kased, Soosaare kased (KLO4000631)1;
  2) Kadakas (KLO4000262);
  3) Karmu püramiidkadakas (KLO4000264);
  4) Kõpu saar ehk Oja küla saar (KLO4000215);
  5) Leetselja kadakad (KLO4000303);
  6) Nasva kadakad (KLO4000304);
  7) Putkaste mänd (KLO4000279);
  8) Sanglepp (KLO4000286).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Seoses paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt välja arvamisega tunnistada kehtetuks:
  1) Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 28. mai 1958. a otsuse nr 34 „Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis” lisa 1 „Hiiumaa rajoonis asuvate looduskaitseliste alade ja objektide nimekiri” alajaotuse II „Looduskaitselise tähtsusega üksikobjektid” punktid 3 (mänd koos merikotka pesaga, keskkonnaregistris Putkaste mänd), 10 (harilik saar, keskkonnaregistris Kõpu saar ehk Oja küla saar), 12 (sanglepp) ja 15 (püramiidikujuline kadakas, keskkonnaregistris Karmu püramiidkadakas);
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 64 (saar, keskkonnaregistris Kõpu saar ehk Oja küla saar) ja 67 (kadakas);
  3) Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 20. septembri 1961. a üldkohustusliku otsuse nr 6 „Looduskaitsest Hiiumaa rajoonis” punkt 5 „Võtta kaitse alla üksikobjektidena järgmised puud loetelus: mänd merikotka pesaga Putkaste metskonna Õngu vahtkonnas, harilik saar Luidja külanõukogus Hiiu Kaluri kolhoosis Oja külas, kadakas Luidja külanõukogus Hiiu Kaluri kolhoosis Ülendi külas”;
  4) Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsuse nr 70 „Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis” punkti 1 osa I „Kohaliku looduskaitse alla kuuluvad pargid, looduslikult tähtsad maa-alad, põlised puud ja rändrahnud Hiiumaa rajoonis” alajaotuse 5 „Looduskaitse alla kuuluvad põlised puud” punktid 2 (mänd merikotka pesaga Putkaste m/k Ongu v/k), 8 (kased Kõrgessaare m/k Palli v/k Heistesoo külas Soosaare pere õues), 11 (sanglepp Emmaste „Bolševiku” kolhoosis Tärkma külas Herne pere õues), 14 (neli kadakat Emmaste k/n „Kungla” kolhoosi territooriumil Leetselja külas), 22 (kadakate rühm Käina k/n „Sõpruse” kolhoosis Nasva külas) ja 23 (püramiidkadakas Lauka k/n territooriumil Hirmuste küla Karmu talu lähedal);
  5) Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1968. a otsus nr 120 „Looduse kaitsest Hiiumaa rajoonis” lisa 1 „Hiiumaa rajooni looduskaitseobjektide nimekiri. Kohaliku tähtsusega objektid” alajaotus „Põlised puud” punktid 14 (6 kased, keskkonnaregistris Heistesoo kased), 22 (14 Leetselja kadakas (4 tk)) ja 27 (Nasva kadakas) ning lisa 2 „Hiiumaa rajooni looduskaitseobjektide nimekiri. Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektid” alajaotus „Põlised puud” punktid 2 (64 harilik saar) ja 4 (67 kadakas).

§ 3.  Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 26. novembri 2018. a käskkirjaga nr 872 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json