Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruse nr 218 „Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2013, 3

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruse nr 218 „Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 31.10.2013 nr 155

Määrus kehtestatakse advokatuuriseaduse § 65 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruses nr 218 „Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) loetelu täiendatakse pärast tekstiosa „Hollandi Kuningriigis: Advocaat” tekstiosaga „Horvaatia Vabariigis: Odvjetnik/Odvjetnica”;

2) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta (EÜT L 78, 26.03.1977, lk 17–18), muudetud direktiiviga 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237) ja direktiiviga 2013/25/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375)”.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json