Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.10.2014 otsus nr 514

Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2014

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 202 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Euroopa Komisjoni liikme kandidaat esineb enne Vabariigi Valitsuse poolt esitamist Riigikogu istungil ettekandega ja vastab Riigikogu liikmete küsimustele.

(12) Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi esitamisel tutvub Vabariigi Valitsus eelnevalt Riigikohtu esimehe ja õiguskantsleri arvamusega ning kandidaadi kuulab ära ja teda küsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjon.”;

2) paragrahvi 202 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi,”.

§ 2.  Riigikogu kodu- ja töökorra seadust täiendatakse §-ga 1551 järgmises sõnastuses:

§ 1551. Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

(1) Enne Vabariigi Valitsuse poolt esitamist esineb Euroopa Komisjoni liikme kandidaat Riigikogus ettekandega. Vabariigi Valitsus esitab Riigikogu juhatusele sellekohase taotluse, milles märgib esinemise soovitava aja ja kestuse.

(2) Esinemisele kohaldatakse § 155 lõigetes 3–5 sätestatut.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json