Teksti suurus:

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2020, 2

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine

Vastu võetud 24.10.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json