Teksti suurus:

2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2021, 2

2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Vastu võetud 24.10.2020 nr 16
RT I, 05.11.2020, 3
jõustumine 08.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.11.2021RT I, 09.11.2021, 112.11.2021

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2022. ja 2024. aastal on 5., 29. ja 42. nädal.

§ 2.  Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

  (1) 2022. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 15. oktoobri 2018. aasta määruse nr 17 „2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3500 kutsealust ja naissoost isikut.
[RT I, 09.11.2021, 1 - jõust. 12.11.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

  (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on esitatud käesoleva määruse lisas 1 „Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2022. aastal”.

§ 3.  Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2024. aastal

  2024. aastal võetakse ajateenistusse vähemalt 3557 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisa 2 „Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2024. aastal” alusel.

§ 4.  Ajateenistuse kestus

  5. ja 29. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 42. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 8 kuud.

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2022. aastal
[RT I, 09.11.2021, 1 - jõust. 12.11.2021]

Lisa 2 Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2024. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json