Teksti suurus:

2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2020, 4

2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Vastu võetud 25.09.2019 nr 16
RT I, 27.09.2019, 2
jõustumine 30.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 05.11.2020, 208.11.2020

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2021. ja 2023. aastal on 5., 29. ja 42. nädal.

§ 2.  Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

  (1) 2021. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 16. oktoobri 2017. a määruse nr 14 „2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3500 kutsealust ja kuni 112 naissoost isikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

  (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on esitatud käesoleva määruse lisas 1 „Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal”.

§ 3.  Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2023. aastal

  2023. aastal võetakse ajateenistusse vähemalt 3106 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisa 2 „Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2023. aastal” alusel.

§ 4.  Ajateenistuse kestus

  5. ja 29. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 42. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab kaheksa kuud.

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal
[RT I, 05.11.2020, 2 - jõust. 08.11.2020]

Lisa 2 Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2023. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json