Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2020, 11

Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.11.2020 nr 37

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruses nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 6–8, §-s 8, § 9 pealkirjas ja lõigetes 1–2 ja 4 ning § 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „teadus- ja haldusnõukogu” sõnaga „nõukogu”;

2) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Nõukogu

(1) EKMi tegevusega seotud küsimusi lahendab käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses nõukogu, mille koosseisu kinnitab EKMi direktori ettepanekul valdkonna eest vastutav minister kuni viieks aastaks.

(2) Nõukogu esimees on EKMi direktor. Nõukogu valib endale aseesimehe.

(3) Nõukogusse kuuluvad:
1) EKMi direktor;
2) EKMi arhiivinduskompetentsi esindaja;
3) EKMi teaduskompetentsi esindaja;
4) EKMi töötajate usaldusisik;
5) Rahvusarhiivi, Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Eesti Rahva Muuseumi esindajad ning vajadusel teised EKMi arhiivide ja teadustöö valdkondadega seotud eksperdid;
6) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

(4) Nõukogu liikmeid on võrdselt EKMist ja teistest seotud asutustest.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 5 ja 6 nimetatud asutused nimetavad oma esindaja EKMi nõukogusse.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json