Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2013–2017 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2012, 17

Riigimetsa majandajatele aastateks 2013–2017 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 03.12.2012 nr 40

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2013–2017 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
15 390
5715   
16 365
3470   
2305
43 245
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
     380
220 
     320
 30
  100
   1050
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
     100
    22,5
     155
    12,5
    40
     330
Luua Metsanduskool
       70
 45
     105
 10
    10
     240
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
       75
 45
     115
 15
    10
     260
KOKKU
16 015
6047,5
17 060
3537,5
2465
45 125

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json