Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:Lääne-Saare Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2014, 42

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 02.12.2014 nr 50

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 22. detsembri 2006. aasta määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. aasta määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Saare maakonna Kaarma vallas asuva Kirikuküla nimi muudetakse ning asustusüksuse nimeks määratakse Kaarma-Kirikuküla;

2) Saare maakonna Kärla vallas asuva Kulli küla nimi muudetakse ning asustusüksuse nimeks määratakse Kärla-Kulli küla;

3) Saare maakonna Kärla vallas asuva Kirikuküla nimi muudetakse ning asustusüksuse nimeks määratakse Kärla-Kirikuküla;

4) Saare maakonna Lümanda vallas asuva Kulli küla nimi muudetakse ning asustusüksuse nimeks määratakse Lümanda-Kulli küla;

5) Saare maakonnas Kaarma vallas asuv Mõisaküla liidetakse Tahula külaga ning asustusüksuse nimeks määratakse Tahula küla;

6) Saare maakonnas Lümanda vallas asuvad Põlluküla ja Kärdu küla liidetakse Lümanda külaga ning asustusüksuse nimeks määratakse Lümanda küla;

7) Saare maakonna asustusüksuste nimistust jäetakse välja sõnad:

„KAARMA vald
Alevikud
Aste
Kudjape
Nasva
Külad
Abruka
Anijala
Ansi
Aste
Asuküla
Aula-Vintri
Eikla
Endla
Haamse
Hakjala
Hübja
Irase
Jootme
Jõe
Kaarma
Kaarmise
Kaisvere
Kasti
Kaubi
Kellamäe
Keskranna
Keskvere
Kiratsi
Kirikuküla
Koidu
Koidula
Kuke
Kungla
Käku
Kärdu
Laadjala
Laheküla
Laoküla
Lilbi
Maleva
Meedla
Metsaküla
Mullutu
Muratsi
Mõisaküla
Mändjala
Nõmme
Paimala
Parila
Piila
Praakli
Põlluküla
Pähkla
Pärni
Randvere
Saia
Sepa
Sikassaare
Tahula
Tamsalu
Tõlli
Tõrise
Tõru
Uduvere
Unimäe
Upa
Vaivere
Vantri
Vatsküla
Vestla
Viira
Õha
KÄRLA vald
Alevikud
Kärla
Külad
Anepesa
Arandi
Hirmuste
Jõempa
Kandla
Karida
Kirikuküla
Kogula
Kulli
Kuuse
Kõrkküla
Käesla
Mõnnuste
Mätasselja
Nõmpa
Paevere
Paiküla
Sauvere
Sõmera
Ulje
Vendise
Vennati
LÜMANDA vald
Külad
Atla
Austla
Eeriksaare
Himmiste
Jõgela
Karala
Kipi
Koimla
Koki
Koovi
Kotlandi
Kulli
Kuusnõmme
Kärdu
Leedri
Lümanda
Metsapere
Mõisaküla
Põlluküla
Riksu
Taritu
Vahva
Vana-Lahetaguse
Varpe
Viidu”;

8) Saare maakonna asustusüksuste nimistut täiendatakse pärast sõna „Õeste” Lääne-Saare valla asustusüksuste nimistuga järgmises sõnastuses:

„LÄÄNE-SAARE vald
Alevikud
Aste
Kudjape
Kärla
Nasva
Külad
Abruka
Anepesa
Anijala
Ansi
Arandi
Aste
Asuküla
Atla
Aula-Vintri
Austla
Eeriksaare
Eikla
Endla
Haamse
Hakjala
Himmiste
Hirmuste
Hübja
Irase
Jootme
Jõe
Jõempa
Jõgela
Kaarma
Kaarma-Kirikuküla
Kaarmise
Kaisvere
Kandla
Karala
Karida
Kasti
Kaubi
Kellamäe
Keskranna
Keskvere
Kipi
Kiratsi
Kogula
Koidu
Koidula
Koimla
Koki
Koovi
Kotlandi
Kuke
Kungla
Kuuse
Kuusnõmme
Kõrkküla
Käesla
Käku
Kärdu
Kärla-Kirikuküla
Kärla-Kulli
Laadjala
Laheküla
Laoküla
Leedri
Lilbi
Lümanda
Lümanda-Kulli
Maleva
Meedla
Metsaküla
Metsapere
Mullutu
Muratsi
Mõisaküla
Mõnnuste
Mändjala
Mätasselja
Nõmme
Nõmpa
Paevere
Paiküla
Paimala
Parila
Piila
Praakli
Põlluküla
Pähkla
Pärni
Randvere
Riksu
Saia
Sauvere
Sepa
Sikassaare
Sõmera
Tahula
Tamsalu
Taritu
Tõlli
Tõrise
Tõru
Uduvere
Ulje
Unimäe
Upa
Vahva
Vaivere
Vana-Lahetaguse
Vantri
Varpe
Vatsküla
Vendise
Vennati
Vestla
Viidu
Viira
Õha”.

§ 2.  Lahkmejoone määramine

  (1) Saare maakonna Lääne-Saare valla Tahula ja Lümanda küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

  (2) Maa-amet kannab asustusüksuste lahkmejooned koos asustusüksuse nime ja liigiga katastrikaardile.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub Lääne-Saare Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json