Teksti suurus:

Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine

Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Eesti Panga President
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
  Avaldamismärge:RT I, 05.12.2017, 14

  Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine

  Vastu võetud 30.05.2016 nr 7
  RT I, 01.06.2016, 4
  jõustumine 01.08.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.11.2017RT I, 05.12.2017, 1201.01.2018

  Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8648 lõigete 3 ja 7 alusel.

  § 1.  Eestis tegutsevad muud süsteemselt olulised krediidiasutused krediidiasustuste seaduse § 8648 tähenduses on:
  1) Swedbank AS
  2) AS SEB Pank
  3) AS LHV Pank

  [RT I, 05.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

  § 2.  Paragrahvis 1 nimetatud krediidiasutused on kohustatud hoidma muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvrit järgmise määraga:
  1) Swedbank AS: 2%
  2) AS SEB Pank: 2%
  3) AS LHV Pank: 0,5%

  [RT I, 05.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

  § 3.  Muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõuet kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 92 lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsiooni suhtes.

  § 4.  Muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõuet tuleb täita nii individuaalselt kui ka konsolideeritud alusel.

  [RT I, 05.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 6.  Määrus jõustub 1. augustil 2016.