Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määruse nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2017, 17

Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määruse nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 30.11.2017 nr 167

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 61 lõike 9 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määruse nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määruses nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabariigi Valitsus otsustab laenu või riigigarantii andmise riigieelarve seaduse § 61 lõikes 5 nimetatud jäägi ulatuses riigieelarve seaduse § 61 lõikes 41 nimetatud isikule.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valdkonna eest vastutav minister võib anda laenu riigieelarve seaduse § 61 lõikes 42 nimetatud tingimustel.”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõigetes 1 ja 11 nimetamata juhtudel algatab Vabariigi Valitsus laenu või riigigarantii andmise otsuse eelnõu ja esitab selle Riigikogule otsustamiseks.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json