Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2018–2022 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2017, 22

Riigimetsa majandajatele aastateks 2018–2022 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 01.12.2017 nr 53

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2018–2022 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised
puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
19 170   
9480   
17 515   
4390   
4135   
54 690   
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
400   
275   
325   
30   
100   
1130   
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
85   
42,5
180   
10   
37,5
355   
Luua Metsanduskool
90   
50   
120   
10   
10   
280   
Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond
90   
30   
95   
60   
0   
275   
KOKKU
19 835   
9877,5
18 235   
4500   
4282,5
56 730   

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json