Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2024–2028 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2023, 1

Riigimetsa majandajatele aastateks 2024–2028 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 30.11.2023 nr 77

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

§ 1.  Riigimetsas aastatel 2024–2028 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastateks 2024–2028 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Kliimaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

12 550

10 000

15 000

3 500

4 650

45 700

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

300

375

40

135

1250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

55

37,5

170

7,5

37

307

Luua Metsanduskool

70

45

70

5

10

200

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

80

30

90

50

20

270

KOKKU

13 155

10 412,5

15 705

3 602,5

4 852

47 727

§ 2.  Riigimetsas uuendusraie optimaalne pindala 2024. aastal

  Riigimetsas aastaks 2024 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Kliimaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

2550

2000

3000

700

930

9180

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

60

75

8

27

250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

11

7,5

34

1,5

7,4

61,4

Luua Metsanduskool

14

9

14

1

2

40

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

16

6

18

10

4

54

KOKKU

2671

2082,5

3141

720,5

970,4

9585,4

§ 3.  Optimaalse pindala arvestamine

  Optimaalse pindala arvestusse lähevad kõik uuendusraied, välja arvatud metsaseaduse § 29 lõike 12 alusel tehtavad raied juhul, kui puistu ei vasta sama paragrahvi lõike 4 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele. Riigimetsa majandaja võib aastast optimaalset pindala ületada kuni 5%.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. veebruari 2023. a määrus nr 8 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json