Teksti suurus:

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1055

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.07.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

Seoses Jõgevamaal kaitstavate looduse üksikobjektide tormimurrus hävimisega ning nende looduskaitseväärtuse kadumisega:
1) tunnistada kehtetuks Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 «Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest» lisa 2 punktid 68 ja 81, millega võeti kaitse alla Küünlakuusk ja Jakob Pärna pärnad (7 tk);
2) tunnistada kehtetuks Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsuse nr 113 «Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis» lisa 1 «Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid» peatüki B «Põlispuud ja puudegrupid» Pala külanõukogu territooriumil alapunktidega 5–8 kaitse alla võetud endise Iru talu kuuse ja 7 männi, endise Aidamehe talu pärna, endise Viidiku talu kuuse ja Pala keskuse pärna kaitse alla võtmine.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json