Teksti suurus:

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1086

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Vastu võetud 13.07.2006 nr 218

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 4 ning § 25 lõike 1 alusel käsin:

1. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevate arhitektuuri-, arheoloogia- ja ajaloomälestistele vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Harju maakond

1) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Peeter Suure Merekindluse Viti kaitsepositsiooni rooduvarjendile, 1913.–1917. a (reg nr 8856, Harku vald, Viti küla).

2) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud kultusekividele ja kivikalmetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kultusekivi 18912 Saku vald Jälgimäe küla
2 Kultusekivi 18915 Saku vald Kirdalu küla
3 Kultusekivi 18919 Saku vald Lokuti küla
4 Kultusekivi 18921 Saku vald Lokuti küla
5 Kivikalme «Varetemägi» 18925 Saku vald Rahula küla
6 Kultusekivi 18931 Saku vald Tõdva küla
7 Kultusekivi 18933 Saku vald Tänassilma küla
8 Kivikalme «Vareteväli» 18935 Saku vald Üksnurme küla

3) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Sõrve küla kultusekivile ja kivikalmetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kivikalme 17515 Harku vald Sõrve küla
2 Kivikalme 17516 Harku vald Sõrve küla
3 Kultusekivi 17523 Harku vald Sõrve küla

4) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Karjaküla aleviku kultusekividele ja asulakohale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 17883 Keila vald Karjaküla alevik
2 Kultusekivi 17884 Keila vald Karjaküla alevik
3 Kultusekivi 17885 Keila vald Karjaküla alevik
4 Kultusekivi 17886 Keila vald Karjaküla alevik
5 Kultusekivi 17887 Keila vald Karjaküla alevik
6 Kultusekivi 17888 Keila vald Karjaküla alevik

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Kopli küla kivikalmetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kivikalme 18763 Rae vald Kopli küla
2 Kivikalme 18764 Rae vald Kopli küla

6) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Tõdva küla asulakohale, kivikalmetele ja kultusekivile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 18926 Saku vald Tõdva küla
2 Kivikalme 18928 Saku vald Tõdva küla
3 Kivikalme 18929 Saku vald Tõdva küla
4 Kultusekivi 18930 Saku vald Tõdva küla

Jõgeva maakond

7) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Igavere postijaama peahoonele (reg nr 24065, Tabivere vald, Lilu küla).

8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) ja kultuuriministri 1. oktoobri 2002. a käskkirjaga nr 173 (RTL 2002, 117, 1711) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärde mõisakompleksi kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kärde rahumajake 23923 Jõgeva vald Kärde küla
2 Kärde mõisa tall-ait 23924 Jõgeva vald Kärde küla
3 Kärde mõisa park 23926 Jõgeva vald Kärde küla
4 Kärde mõisa valitsejamaja fassaadid
ja hoone gabariidid
27042 Jõgeva vald Kärde küla

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kaarepere mõisa aidale ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kaarepere mõisa ait-kuivati 23958 Palamuse vald Kaarepere küla
2 Kaarepere mõisa park 23959 Palamuse vald Kaarepere küla

10) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kudina küla objektidele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 5841 Palamuse vald Kudina küla
2 Kudina mõisa peahoone 23961 Palamuse vald Kudina küla
3 Kudina mõisa park 23962 Palamuse vald Kudina küla

11) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Palamuse aleviku hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Palamuse kihelkonna-kooli hoone 5842 Palamuse vald Palamuse alevik
2 Palamuse kirik 23967 Palamuse vald Palamuse alevik
3 Palamuse pastoraadi peahoone 23968 Palamuse vald Palamuse alevik
4 Palamuse pastoraadi ait 23969 Palamuse vald Palamuse alevik
5 Palamuse vesiveski 23970 Palamuse vald Palamuse alevik
6 Goldbergi villa Palamusel 23971 Palamuse vald Palamuse alevik
7 Palamuse apteek 23972 Palamuse vald Palamuse alevik

12) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Torma postijaama hoonele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Torma postijaama peahoone 24053 Saarde vald Jaama küla
2 Torma postijaama tall-tõllakuur 24054 Saarde vald Jaama küla
3 Torma postijaama sepikoda 24055 Saarde vald Jaama küla

13) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Maarja-Magdaleena kirikuhoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Maarja-Magdaleena kirik 24066 Tabivere vald Maarja küla
2 Maarja-Magdaleena kirikuaed 24067 Tabivere vald Maarja küla
3 Maarja-Magdaleena pastoraadi peahoone 24068 Tabivere vald Maarja küla

14) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lilu mõisa hoonele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lilu mõisa moonakatemaja 24063 Tabivere vald Lilu küla
2 Lilu mõisa laut 24064 Tabivere vald Lilu küla

Järva maakond

15) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärevete mõisaansamblisse kuuluvatele mõisahoonetele, pargile ja kultusekivile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kultusekivi 9553 Ambla vald Käravete alevik
2 Käravete mõisa peahoone 14957 Ambla vald Käravete alevik
3 Käravete mõisa park 14958 Ambla vald Käravete alevik
4 Käravete mõisa pargivaas 1 14959 Ambla vald Käravete alevik
5 Käravete mõisa pargivaas 2 14960 Ambla vald Käravete alevik
6 Käravete mõisa ait 14961 Ambla vald Käravete alevik
7 Käravete mõisa tall-tõllakuur 14962 Ambla vald Käravete alevik
8 Käravete mõisa valitsejamaja 14963 Ambla vald Käravete alevik
9 Käravete mõisa koertemaja 14964 Ambla vald Käravete alevik
10 Käravete mõisa aednikumaja 14965 Ambla vald Käravete alevik
11 Käravete mõisa kelder 14966 Ambla vald Käravete alevik
12 Käravete mõisa sild 14967 Ambla vald Käravete alevik
13 Käravete mõisa küün 14968 Ambla vald Käravete alevik
14 Käravete mõisa härjatall 14969 Ambla vald Käravete alevik
15 Käravete mõisa viinavabrik 14970 Ambla vald Käravete alevik
16 Käravete mõisa karjakastell 14971 Ambla vald Käravete alevik
17 Käravete mõisa vesiveski 14972 Ambla vald Käravete alevik

16) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Karinu mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Karinu mõisa peahoone 14980 Järva-Jaani vald Karinu küla
2 Karinu mõisa park 14981 Järva-Jaani vald Karinu küla
3 Karinu mõisa allee 14982 Järva-Jaani vald Karinu küla
4 Karinu mõisa pargi piirdemüür 14983 Järva-Jaani vald Karinu küla
5 Karinu mõisa kuivati 14984 Järva-Jaani vald Karinu küla

17) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Roosna-Alliku mõisakompleksi kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Roosna-Alliku mõisa kalmistu ja kabel 4025 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
2 Kultusekivi 9767 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
3 Roosna-Alliku mõisa peahoone 15098 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
4 Roosna-Alliku mõisa valitsejamaja 15099 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
5 Roosna-Alliku mõisa park 15100 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
6 Roosna-Alliku mõisa alleed 15101 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
7 Roosna-Alliku mõisa meierei 15102 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
8 Roosna-Alliku mõisa tall 15103 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
9 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 1 15104 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
10 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 2 15105 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
11 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 3 15106 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
12 Roosna-Alliku mõisa kelder 15107 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
13 Roosna-Alliku mõisa piirdemüürid 15108 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
14 Roosna-Alliku mõisa kasvuhoone 15109 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik
15 Roosna-Alliku mõisa moonakatemaja 15110 Roosna-Alliku
vald
Roosna-Alliku
alevik

Lääne maakond

18) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud vesiveskile ja sillale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kullamaa vesiveski 15471 Kullamaa vald Kullamaa küla
2 Kasari sild 15489 Lihula vald
Martna vald
Kasari küla,
Lautna küla,
Keskküla küla

19) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Puhtu mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Puhtu mõisa peahoone 15440 Hanila vald Virtsu küla
2 Puhtu mõisa tall-tõllakuur 15441 Hanila vald Virtsu küla

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Virtsu mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Virtsu mõisa peahoone kelder 15442 Hanila vald Virtsu küla
2 Virtsu mõisa park 15443 Hanila vald Virtsu küla
3 Virtsu mõisa pargi piirdemüür 15444 Hanila vald Virtsu küla
4 Virtsu mõisa väravahoone 15445 Hanila vald Virtsu küla
5 Virtsu mõisa tall-tõllakuur 15446 Hanila vald Virtsu küla
6 Virtsu mõisa ait 15447 Hanila vald Virtsu küla
7 Virtsu mõisa valitsejamaja 15448 Hanila vald Virtsu küla

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jõgeva kõrtsihoonele ja kivisildadele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Jõgeva kõrtsihoone 15450 Kullamaa vald Koluvere küla
2 Jõgeva kõrtsi kivisild 1 15451 Kullamaa vald Koluvere küla
3 Jõgeva kõrtsi kivisild 2 15452 Kullamaa vald Koluvere küla

22) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tika talu hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tika talu rehielamu 15499 Lihula vald Kirikuküla küla
2 Tika talu 3-ruumiline ait 15500 Lihula vald Kirikuküla küla
3 Tika talu vahelikuga ait 15501 Lihula vald Kirikuküla küla
4 Tika talu kelder 15502 Lihula vald Kirikuküla küla
5 Tika talu kaev 15503 Lihula vald Kirikuküla küla

23) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vanamõisa mõisa hoonetele, asulakohale ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 10000 Lihula vald Seira küla
2 Vanamõisa mõisa peahoone varemed 15521 Lihula vald Seira küla
3 Vanamõisa mõisa park ja alleed 15522 Lihula vald Seira küla
4 Vanamõisa mõisa sild 15523 Lihula vald Seira küla
5 Vanamõisa mõisa ait 15524 Lihula vald Seira küla
6 Vanamõisa mõisa teenijatemaja 15525 Lihula vald Seira küla
7 Vanamõisa mõisa sõiduhobuste tall 15526 Lihula vald Seira küla
8 Vanamõisa mõisa valitsejamaja
mantelkorsten
15527 Lihula vald Seira küla
9 Vanamõisa mõisa sepikoja varemed 15528 Lihula vald Seira küla

24) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Nõva küla kirikuaiale ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Nõva kirikuaed 4078 Nõva vald Nõva küla
2 Vabadussõja mälestussammas 27141 Nõva vald Nõva küla

25) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355), kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lääne-Nigula kirikuhoonetele ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lääne-Nigula kirikuaed 4092 Taebla vald Nigula küla
2 Lääne-Nigula kirik 15594 Taebla vald Nigula küla
3 Lääne-Nigula kirikuaia kabel 15595 Taebla vald Nigula küla
4 Lääne-Nigula kirikuaia piirdemüür 15596 Taebla vald Nigula küla
5 Lääne-Nigula pastoraadi peahoone 15597 Taebla vald Nigula küla
6 Vabadussõja mälestussammas 27142 Taebla vald Nigula küla

26) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suuremõisa mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Suuremõisa mõisa abihoone 15619 Vormsi vald Suuremõisa küla
2 Suuremõisa mõisa tuuleveski varemed 15620 Vormsi vald Suuremõisa küla

27) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suuremõisa mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Suuremõisa mõisa peahoone 15608 Vormsi vald Suuremõisa küla
2 Suuremõisa mõisa park alleega 15609 Vormsi vald Suuremõisa küla
3 Suuremõisa mõisa piirdemüürid 15610 Vormsi vald Suuremõisa küla
4 Suuremõisa mõisa teenijatemaja varemed 15611 Vormsi vald Suuremõisa küla
5 Suuremõisa mõisa tall-tõllakuuri varemed 15612 Vormsi vald Suuremõisa küla
6 Suuremõisa mõisa aida varemed 15613 Vormsi vald Suuremõisa küla
7 Suuremõisa mõisa valitsejamaja varemed 15614 Vormsi vald Suuremõisa küla
8 Suuremõisa mõisa jääkelder 15415 Vormsi vald Suuremõisa küla
9 Suuremõisa mõisa karjalaut 15416 Vormsi vald Suuremõisa küla
10 Suuremõisa mõisa viinavabriku varemed 15417 Vormsi vald Suuremõisa küla
11 Suuremõisa mõisa härjatall 15418 Vormsi vald Suuremõisa küla

Lääne-Viru maakond

28) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jäneda mõisa vesiveskile (reg nr 15053, Tapa vald, Jäneda küla).

Põlva maakond

29) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud veskitele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rasina mõisa tuuleveski 23775 Mooste vald Rasina küla
2 Kiidjärve vesiveski 23855 Vastse-Kuuste vald Kiidjärve küla

30) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sahkri vesiveskikompleksile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sahkri vesiveski 23715 Kõlleste vald Veski küla
2 Sahkri vesiveski pais veekanaliga 23716 Kõlleste vald Veski küla
3 Sahkri vesiveski elamu 1 23717 Kõlleste vald Veski küla
4 Sahkri vesiveski ait-kelder 23718 Kõlleste vald Veski küla
5 Sahkri vesiveski elamu 2 23719 Kõlleste vald Veski küla
6 Sahkri vesiveski laut 1 23720 Kõlleste vald Veski küla
7 Sahkri vesiveski laut 2 23721 Kõlleste vald Veski küla
8 Sahkri vesiveski saun 23722 Kõlleste vald Veski küla
9 Sahkri vesiveski kelder 23723 Kõlleste vald Veski küla

31) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ruusa mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ruusa mõisa ait-kuivati 23826 Räpina vald Ruusa küla
2 Ruusa mõisa tall-tõllakuur 23827 Räpina vald Ruusa küla
3 Ruusa mõisa saun 23828 Räpina vald Ruusa küla

32) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Süvahavva vesiveskikompleksile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Süvahavva vesiveski 23865 Veriora vald Süvahavva küla
2 Süvahavva vesiveski pais 23866 Veriora vald Süvahavva küla
3 Süvahavva vesiveski elamu 23867 Veriora vald Süvahavva küla

Pärnu maakond

33) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keblaste mõisaansambli ja Mihkli kirikuaia objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Mihkli kirikuaed 8318 Koonga vald Mihkli küla
2 Keblaste mõisa valitsejamaja 16658 Koonga vald Mihkli küla
3 Keblaste mõisa ait-kuivati 16659 Koonga vald Mihkli küla
4 Keblaste mõisa kelder 16660 Koonga vald Mihkli küla
5 Mihkli kirik 16662 Koonga vald Mihkli küla
6 Mihkli kirikuaia piirdemüür 16663 Koonga vald Mihkli küla
7 Mihkli kirikuaia kabel I 16664 Koonga vald Mihkli küla
8 Mihkli kirikuaia kabel II 16665 Koonga vald Mihkli küla
9 Mihkli kirikuaia kabel III 16666 Koonga vald Mihkli küla
10 Mihkli pastoraadi peahoone 16667 Koonga vald Mihkli küla
11 Mihkli pastoraadi park 16668 Koonga vald Mihkli küla
12 Mihkli pastoraadi pargi vaas 16669 Koonga vald Mihkli küla
13 Mihkli pastoraadi kelder 16670 Koonga vald Mihkli küla
14 Mihkli pastoraadi tall-tõllakuur 16671 Koonga vald Mihkli küla

34) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Voltveti mõisaansambli hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Voltveti mõisa peahoone 16742 Saarde vald Tihemetsa alevik
2 Voltveti mõisa park 16743 Saarde vald Tihemetsa alevik
3 Voltveti mõisa pargi piirdeaed 16744 Saarde vald Tihemetsa alevik
4 Voltveti mõisa pargigrott 16745 Saarde vald Tihemetsa alevik
5 Voltveti mõisa ait 16746 Saarde vald Tihemetsa alevik
6 Voltveti kõrtsihoone 16747 Saarde vald Tihemetsa alevik

Rapla maakond

35) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud ohvripärnale «Sipa Hiiepärn» (reg nr 12068, Abja vald, Sipa küla).

36) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lelle õigeusu kirikule (reg nr 15222, Kehtna vald, Lelle alevik).

37) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keava mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Keava mõisa peahoone 15214 Kehtna vald Linnaaluste küla
2 Keava mõisa valitsejamaja 15215 Kehtna vald Linnaaluste küla
3 Keava mõisa ait 15216 Kehtna vald Linnaaluste küla
4 Keava mõisa tall 15217 Kehtna vald Linnaaluste küla
5 Keava mõisa tall-tõllakuur 15218 Kehtna vald Linnaaluste küla
6 Keava mõisa ait-kelder 15219 Kehtna vald Linnaaluste küla
7 Keava mõisa kuivati 15220 Kehtna vald Linnaaluste küla
8 Keava mõisa tuuleveski 15221 Kehtna vald Linnaaluste küla

38) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks tunnistatud Hageri hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hageri apteegi hoone 8376 Kohila vald Hageri alevik
2 Hageri kirikuaed 8377 Kohila vald Hageri alevik
3 Hageri kirik 15231 Kohila vald Hageri alevik
4 Hageri kirikuaia piirdemüür 15232 Kohila vald Hageri alevik

39) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks, kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Kohila aleviku objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 8380 Kohila vald Kohila alevik
2 Kohila vesiveski 15223 Kohila vald Kohila alevik
3 Vabadussõja mälestussammas 27153 Kohila vald Kohila alevik

40) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kohila mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kohila mõisa peahoone 15224 Kohila vald Kohila alevik
2 Kohila mõisa valitsejamaja 15225 Kohila vald Kohila alevik
3 Kohila mõisa teenijatemaja 15226 Kohila vald Kohila alevik
4 Kohila mõisa ait-kuivati 15227 Kohila vald Kohila alevik
5 Kohila mõisa tall-tõllakuur 15228 Kohila vald Kohila alevik
6 Kohila mõisa sepikoda 15229 Kohila vald Kohila alevik

41) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Rabivere mõisaansambli hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rabivere mõisa peahoone 15245 Kohila vald Rabivere küla
2 Rabivere mõisa park 15246 Kohila vald Rabivere küla
3 Rabivere mõisa ait 15247 Kohila vald Rabivere küla
4 Rabivere mõisa tall-tõllakuur 15248 Kohila vald Rabivere küla
5 Rabivere mõisa tall 15249 Kohila vald Rabivere küla
6 Rabivere mõisa lauda varemed 15250 Kohila vald Rabivere küla
7 Rabivere mõisa viinavabriku varemed 15251 Kohila vald Rabivere küla
8 Rabivere mõisa piirdemüürid 15252 Kohila vald Rabivere küla

42) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Päärdu mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Päärdu mõisa peahoone 15377 Vilgala vald Päärdu küla
2 Päärdu mõisa park 15379 Vilgala vald Päärdu küla
3 Päärdu mõisa jääkelder 15379 Vilgala vald Päärdu küla

Saare maakond

43) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Viltina pukktuulik 20893 Laimjala vald Viltina küla
2 Kuivastu kõrts 21006 Muhu vald Kuivastu küla

44) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistutele ja ühishaudadele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Muhu kalmistu 4138 Muhu vald Viira küla
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4133 Muhu vald Kuivastu küla
3 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4135 Muhu vald Linnuse küla
4 Sepamäe kalmistu 4137 Muhu vald Päelda küla

45) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Audla mõisa peahoonele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Audla mõisa peahoone 20879 Laimjala vald Käo küla
2 Audla mõisa park 20880 Laimjala vald Käo küla

46) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Kahtla küla objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4119 Laimjala vald Kahtla küla
2 Kahtla kalmistu 4120 Laimjala vald Kahtla küla

47) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Saare mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Saare mõisa peahoone 20888 Laimjala vald Saaremetsa küla
2 Saare mõisa kelder 20889 Laimjala vald Saaremetsa küla
3 Saare mõisa moonakatemaja 20890 Laimjala vald Saaremetsa küla
4 Saare mõisa kuivati 20891 Laimjala vald Saaremetsa küla
5 Saare mõisa karjakastell 20892 Laimjala vald Saaremetsa küla

48) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Hellamaa ühishauale ja kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4131 Muhu vald Hellamaa küla
2 Hellamaa kalmistu 4132 Muhu vald Hellamaa küla

49) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pädaste mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Pädaste mõisa peahoone 21020 Muhu vald Pädaste küla
2 Pädaste mõisa park 21021 Muhu vald Pädaste küla
3 Pädaste mõisa piirdemüürid väravapostidega 21022 Muhu vald Pädaste küla
4 Pädaste mõisa tall-tõllakuur 21023 Muhu vald Pädaste küla
5 Pädaste mõisa meierei 21024 Muhu vald Pädaste küla
6 Pädaste mõisa ait 21025 Muhu vald Pädaste küla
7 Pädaste mõisa sepikoda 21026 Muhu vald Pädaste küla
8 Pädaste mõisa puutöökoda 21027 Muhu vald Pädaste küla
9 Pädaste mõisa keldrid 21028 Muhu vald Pädaste küla

50) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Muhu kirikuümbruse ja pastoraadi hoonetele ning pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4136 Muhu vald Liiva küla
2 Muhu kirikuaed 4134 Muhu vald Liiva küla
3 Muhu kirik 21007 Muhu vald Liiva küla
4 Muhu kirikuaia piirdemüür 21008 Muhu vald Liiva küla
5 Muhu pastoraadi peahoone 21009 Muhu vald Liiva küla
6 Muhu pastoraadi park 21010 Muhu vald Liiva küla
7 Muhu pastoraadi piirdemüürid 21011 Muhu vald Liiva küla
8 Muhu pastoraadi ait 21012 Muhu vald Liiva küla
9 Muhu pastoraadi tall 21013 Muhu vald Liiva küla

51) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Koguva küla hoonetele, kivikalmetele ja ohvrikivile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kivikalme 12499 Muhu vald Koguva küla
2 Kivikalme 12500 Muhu vald Koguva küla
3 Ohvrikivi «Mualjakivi» 12501 Muhu vald Koguva küla
4 Koguva küla planeering kiviaedade,
haljastuse ja teedega
20915 Muhu vald Koguva küla
5 Koguva küla Välja talu vana elumaja 20916 Muhu vald Koguva küla
6 Koguva küla Välja talu uus elumaja 20917 Muhu vald Koguva küla
7 Koguva küla Välja talu laut 20918 Muhu vald Koguva küla
8 Koguva küla Välja talu sepikoda 20919 Muhu vald Koguva küla
9 Koguva küla Välja talu saun 20920 Muhu vald Koguva küla
10 Koguva küla Välja talu laut-kelder 20921 Muhu vald Koguva küla
11 Koguva küla Välja talu
kalaait-mõrrakuur
20922 Muhu vald Koguva küla
12 Koguva küla Saadu talu elumaja 20923 Muhu vald Koguva küla
13 Koguva küla Saadu talu laut 20924 Muhu vald Koguva küla
14 Koguva küla Saadu talu mõrrakuur 20925 Muhu vald Koguva küla
15 Koguva küla Saadu talu ait 20926 Muhu vald Koguva küla
16 Koguva küla Andruse talu rehielamu 20927 Muhu vald Koguva küla
17 Koguva küla Andruse talu ait 20928 Muhu vald Koguva küla
18 Koguva küla Andruse talu kalaait-mõrrakuur 20929 Muhu vald Koguva küla
19 Koguva küla Andruse talu vankrikuur 20930 Muhu vald Koguva küla
20 Koguva küla Andruse talu
saun-sepikoda
20931 Muhu vald Koguva küla
21 Koguva küla Tõnise talu rehielamu 20932 Muhu vald Koguva küla
22 Koguva küla Tõnise talu ait 1 20933 Muhu vald Koguva küla
23 Koguva küla Tõnise talu ait 2 20934 Muhu vald Koguva küla
24 Koguva küla Tõnise talu paargu 20935 Muhu vald Koguva küla
25 Koguva küla Tõnise talu
saun-sepikoda
20936 Muhu vald Koguva küla
26 Koguva küla Tõnise talu küün 20937 Muhu vald Koguva küla
27 Koguva küla Tõnise talu kalaait-mõrrakuur 20938 Muhu vald Koguva küla
28 Koguva küla Tõnise talu kuivati 20939 Muhu vald Koguva küla
29 Koguva küla Tõnise talu kelder 20940 Muhu vald Koguva küla
30 Koguva küla Sumari talu rehielamu 20941 Muhu vald Koguva küla
31 Koguva küla Sumari talu mõrrakuur 20942 Muhu vald Koguva küla
32 Koguva küla Sumari talu ait 20943 Muhu vald Koguva küla
33 Koguva küla Sumari talu vankrikuur 20944 Muhu vald Koguva küla
34 Koguva küla Sumari talu
saun-suveköök
20945 Muhu vald Koguva küla
35 Koguva küla Sumari talu kelder 1 20946 Muhu vald Koguva küla
36 Koguva küla Sumari talu kelder 2 20947 Muhu vald Koguva küla
37 Koguva küla Kopli talu rehielamu 20948 Muhu vald Koguva küla
38 Koguva küla Kopli talu mõrrakuur 20949 Muhu vald Koguva küla
39 Koguva küla Kopli talu kelder 20950 Muhu vald Koguva küla
40 Koguva küla Mäe talu kelder 20951 Muhu vald Koguva küla
41 Koguva küla Laasu talu rehielamu 20952 Muhu vald Koguva küla
42 Koguva küla Laasu talu saun-paargu 20953 Muhu vald Koguva küla
43 Koguva küla Laasu talu ait 20954 Muhu vald Koguva küla
44 Koguva küla Laasu talu kelder 1 20955 Muhu vald Koguva küla
45 Koguva küla Laasu talu kelder 2 20956 Muhu vald Koguva küla
46 Koguva küla Laasu talu sepikoda 20957 Muhu vald Koguva küla
47 Koguva küla Laasu talu heinaküün 20958 Muhu vald Koguva küla
48 Koguva küla Jaagu talu rehielamu 20959 Muhu vald Koguva küla
49 Koguva küla Jaagu talu ait 1 20960 Muhu vald Koguva küla
50 Koguva küla Jaagu talu ait 2 20961 Muhu vald Koguva küla
51 Koguva küla Jaagu talu saun-paargu-kelder 20962 Muhu vald Koguva küla
52 Koguva küla Jaagu talu sepikoda 20963 Muhu vald Koguva küla
53 Koguva küla Jaagu talu laut-töökoda 20964 Muhu vald Koguva küla
54 Koguva küla Pärdi talu elumaja 20965 Muhu vald Koguva küla
55 Koguva küla Pärdi talu mõrrakuur 20966 Muhu vald Koguva küla
56 Koguva küla Pärdi talu saun 20967 Muhu vald Koguva küla
57 Koguva küla Tooma talu rehielamu 20968 Muhu vald Koguva küla
58 Koguva küla Tooma talu vana ait 20969 Muhu vald Koguva küla
59 Koguva küla Tooma talu uus ait 20970 Muhu vald Koguva küla
60 Koguva küla Tooma talu paargu 20971 Muhu vald Koguva küla
61 Koguva küla Tooma talu laut 20972 Muhu vald Koguva küla
62 Koguva küla Tooma talu küün 20973 Muhu vald Koguva küla
63 Koguva küla Tooma talu kelder 20974 Muhu vald Koguva küla
64 Koguva küla Tooma talu sepikoda 20975 Muhu vald Koguva küla
65 Koguva küla Hansu talu elumaja 20976 Muhu vald Koguva küla
66 Koguva küla Hansu talu laut
(Pärdi talus)
20977 Muhu vald Koguva küla
67 Koguva küla Hansu talu saun 20978 Muhu vald Koguva küla
68 Koguva küla Hansu talu mõrrakuur 20979 Muhu vald Koguva küla
69 Koguva küla Hansu talu ait 20980 Muhu vald Koguva küla
70 Koguva küla Hansu talu kelder 20981 Muhu vald Koguva küla
71 Koguva küla Vanatoa talu rehielamu 20982 Muhu vald Koguva küla
72 Koguva küla Vanatoa talu ait 20983 Muhu vald Koguva küla
73 Koguva küla Vanatoa talu kuivati 20984 Muhu vald Koguva küla
74 Koguva küla Vanatoa talu küün 20985 Muhu vald Koguva küla
75 Koguva küla Vanatoa talu mõrrakuur 20986 Muhu vald Koguva küla
76 Koguva küla Käspri talu rehielamu 20987 Muhu vald Koguva küla
77 Koguva küla Käspri talu ait 1 20988 Muhu vald Koguva küla
78 Koguva küla Käspri talu ait 2 20989 Muhu vald Koguva küla
79 Koguva küla Käspri talu saun-paargu 20990 Muhu vald Koguva küla
80 Koguva küla Käspri talu küün 20991 Muhu vald Koguva küla
81 Koguva küla Käspri talu kelder 1 20992 Muhu vald Koguva küla
82 Koguva küla Käspri talu kelder 2 20993 Muhu vald Koguva küla
83 Koguva küla Käspri talu sepikoda 20994 Muhu vald Koguva küla
84 Koguva küla Jürna talu rehielamu 20995 Muhu vald Koguva küla
85 Koguva küla Jürna talu kalaait 20996 Muhu vald Koguva küla
86 Koguva küla Jürna talu ait 20997 Muhu vald Koguva küla
87 Koguva küla Jürna talu saun-paargu 20998 Muhu vald Koguva küla
88 Koguva küla Jürna talu laut 20999 Muhu vald Koguva küla
89 Koguva küla Jürna talu mõrrakuur 21000 Muhu vald Koguva küla
90 Koguva küla Jürna talu küün 21001 Muhu vald Koguva küla
91 Koguva küla Jürna talu kelder 1 21002 Muhu vald Koguva küla
92 Koguva küla Jürna talu kelder 2 21003 Muhu vald Koguva küla
93 Koguva küla Tiigi talu ait 21004 Muhu vald Koguva küla
94 Koguva küla koolimaja 21005 Muhu vald Koguva küla

Tartu maakond

52) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997,68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Linnus 12767 Alatskivi vald Alatskivi alevik
2 Ohvriallikas «Punane allikas» 12768 Alatskivi vald Alatskivi alevik
3 Vana-Kastre linnuse territoorium,
13.–16. saj
7220 Mäksa vald Vana-Kastre
küla

53) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 12783 Alatskivi vald Peatskivi küla
2 Linnus «Kalevipoja säng» 12784 Alatskivi vald Peatskivi küla

54) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a. määrusega nr 7 (RTL 1997, 65, 359) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ning kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Alatskivi aleviku hoonetele, kalmistule, pargile ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Alatskivi kalmistu 4222 Alatskivi vald Alatskivi alevik
2 Alatskivi kirikuaed 4223 Alatskivi vald Alatskivi alevik
3 Alatskivi mõisa peahoone,
1880.–1885. a
7158 Alatskivi vald Alatskivi alevik
4 Alatskivi mõisa piirdeaed väravaehitisega,
19. saj
7159 Alatskivi vald Alatskivi alevik
5 Alatskivi mõisa park, 19. saj 7160 Alatskivi vald Alatskivi alevik
6 Alatskivi mõisa tallid, 19. saj 7161 Alatskivi vald Alatskivi alevik
7 Alatskivi mõisa juustukelder, 19. saj 7162 Alatskivi vald Alatskivi alevik
8 Alatskivi mõisa pesuköök, 19. saj 7163 Alatskivi vald Alatskivi alevik
9 Alatskivi mõisa ait-kuivati, 19. saj 7164 Alatskivi vald Alatskivi alevik
10 Alatskivi mõisa karjakastell, 19. saj 7165 Alatskivi vald Alatskivi alevik
11 Alatskivi mõisa valitsejamaja, 19. saj 7166 Alatskivi vald Alatskivi alevik
12 Alatskivi mõisa teenijatemaja, 19. saj 7167 Alatskivi vald Alatskivi alevik
13 Alatskivi mõisa sepikoda, 19. saj 7168 Alatskivi vald Alatskivi alevik
14 Alatskivi mõisa kõrvalhoone 1, 19. saj 7169 Alatskivi vald Alatskivi alevik
15 Alatskivi mõisa kõrvalhoone 2, 19. saj 7170 Alatskivi vald Alatskivi alevik
16 Alatskivi mõisa moonamaja 1, 19.–20. saj 7171 Alatskivi vald Alatskivi alevik
17 Alatskivi mõisa moonamaja 2, 19.–20. saj 7172 Alatskivi vald Alatskivi alevik
18 Alatskivi mõisa moonamaja 3, 19. saj 7173 Alatskivi vald Alatskivi alevik
19 Alatskivi mõisa moonamajade abihoone,
19.–20. saj
7174 Alatskivi vald Alatskivi alevik
20 Alatskivi kirik, 1840.–1870. a 7175 Alatskivi vald Alatskivi alevik
21 Vabadussõja mälestussammas 27159 Alatskivi vald Alatskivi alevik

55) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Kaagvere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kaagvere mõisa teenijatemaja 7221 Mäksa vald Kaagvere küla
2 Kaagvere mõisa õllekoda 7222 Mäksa vald Kaagvere küla
3 Kaagvere mõisa valitsejamaja 7223 Mäksa vald Kaagvere küla
4 Kaagvere mõisa kasvuhoone 7224 Mäksa vald Kaagvere küla
5 Kaagvere mõisa piirdemüürid 7225 Mäksa vald Kaagvere küla
6 Kaagvere mõisa aednikumaja 7226 Mäksa vald Kaagvere küla
7 Kaagvere mõisa kelder 7227 Mäksa vald Kaagvere küla
8 Kaagvere mõisa kuivati 7228 Mäksa vald Kaagvere küla
9 Kaagvere mõisa park 7229 Mäksa vald Kaagvere küla
10 Mõisaase 12861 Mäksa vald Kaagvere küla

Valga maakond

56) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Taagepera mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele, pargile ja kivikalmetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kivikalme «Vahrete» 13070 Helme vald Taagepera küla
2 Kivikalme 13073 Helme vald Taagepera küla
3 Taagepera mõisa peahoone 23098 Helme vald Taagepera küla
4 Taagepera mõisa park ja alleed 23099 Helme vald Taagepera küla
5 Taagepera mõisa piirdemüürid
väravaehitistega
23100 Helme vald Taagepera küla
6 Taagepera mõisa teenijatemaja 23101 Helme vald Taagepera küla
7 Taagepera mõisa kaev-pumbajaam 23102 Helme vald Taagepera küla
8 Taagepera mõisa linnumaja 23103 Helme vald Taagepera küla
9 Taagepera mõisa jääkelder 23104 Helme vald Taagepera küla
10 Taagepera mõisa kelder 23105 Helme vald Taagepera küla
11 Taagepera mõisa valitsejamaja 23106 Helme vald Taagepera küla
12 Taagepera mõisa tall 23107 Helme vald Taagepera küla
13 Taagepera mõisa koolimaja 23108 Helme vald Taagepera küla
14 Taagepera mõisa kutsarimaja 23109 Helme vald Taagepera küla
15 Taagepera mõisa vesiveski 23110 Helme vald Taagepera küla
16 Taagepera mõisa moonakatemaja 23111 Helme vald Taagepera küla
17 Taagepera mõisa karjakastell 23112 Helme vald Taagepera küla

57) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ning kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Taagepera kirikule, kalmistule ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Taagepera kalmistu 4459 Helme vald Ala küla
2 Taagepera kirik 23077 Helme vald Ala küla
3 Vabadussõja mälestussammas 27174 Helme vald Ala küla

58) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Hummuli mõisahoonele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hummuli mõisa peahoone 23086 Hummuli vald Hummuli alevik
2 Hummuli mõisa park 23087 Hummuli vald Hummuli alevik

59) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Aakre mõisaansambli hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Aakre mõisa viinavabrik 23173 Puka vald Aakre küla
2 Aakre mõisa metsnikumaja 23174 Puka vald Aakre küla
3 Aakre mõisa metsniku ait 23175 Puka vald Aakre küla

60) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Aakre mõisaansambli hoonetele, pargile ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4476 Puka vald Aakre küla
2 Aakre mõisa peahoone 23168 Puka vald Aakre küla
3 Aakre mõisa park 23169 Puka vald Aakre küla
4 Aakre mõisa ait 23170 Puka vald Aakre küla
5 Aakre mõisa teenijatemaja 23171 Puka vald Aakre küla
6 Aakre mõisa tall-tõllakuur 23172 Puka vald Aakre küla

Viljandi maakond

61) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lalsi küla objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vabadussõja mälestussammas 8424 Kolga-Jaani vald Lalsi küla
2 Kolga-Jaani õigeusu kirik, 1871.–1873. a 14541 Kolga-Jaani vald Lalsi küla

62) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vanamõisa küla objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Risti kabeli varemed, 15. saj 14735 Pärsti vald Vanamõisa küla
2 Kabeliase ja ohverdamiskoht
«Risti kabel»
13308 Pärsti vald Vanamõisa küla

Võru maakond

63) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vastseliina mõisa kabelile (reg nr 14135, Vastseliina vald, Külaoru küla)

64) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrus nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kirumpää küla objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 13793 Võru vald Kirumpää küla
2 Kirumpää linnuse kultuurkiht 13794 Võru vald Kirumpää küla
3 Kirumpää linnus 14.–15. saj 14142 Võru vald Kirumpää küla

65) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Väimela mõisa peahoone, 18.–20. saj 14143 Võru vald Väimela alevik
2 Väimela mõisa park 14144 Võru vald Väimela alevik
3 Väimela mõisa teenijatemaja, 18. saj 14145 Võru vald Väimela alevik
4 Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga,
18. saj
14146 Võru vald Väimela alevik
5 Väimela mõisa tall-tõllakuur, 1903 14147 Võru vald Väimela alevik
6 Väimela mõisa vankrikuur, 1885 14148 Võru vald Väimela alevik
7 Väimela mõisa riistakuur,
19. saj II pool
14149 Võru vald Väimela alevik
8 Väimela mõisa piirdemüürid,
19. saj II pool
14150 Võru vald Väimela alevik
9 Väimela mõisa aedniku kuur,
19. saj II pool
14151 Võru vald Väimela alevik
10 Väimela mõisa jääkelder,
19. saj II pool
14152 Võru vald Väimela alevik
11 Väimela mõisa puutöökoda,
19. saj II pool
14153 Võru vald Väimela alevik
12 Väimela mõisa meierei, 19. saj II pool 14154 Võru vald Väimela alevik
13 Väimela mõisa laut, 1882 14155 Võru vald Väimela alevik
14 Väimela mõisa moonakatemaja 1.,
19. saj II pool
14156 Võru vald Väimela alevik
15 Väimela mõisa moonakatemaja 2.,
19. saj II pool
14157 Võru vald Väimela alevik
16 Väimela mõisa moonakate karjalaut,
1889
14158 Võru vald Väimela alevik
17 Väimela mõisa kõrts, 18.–19. saj 14159 Võru vald Väimela alevik
18 Väimela mõisa küün, 19. saj II pool 14160 Võru vald Väimela alevik
19 Väimela mõisa saeveski, 1876 14161 Võru vald Väimela alevik
20 Väimela mõisa masinarehi,
19. saj II pool
14162 Võru vald Väimela alevik

2. Käesoleva käskkirja aluseks oleva väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist ja Muinsuskaitseameti ettepanekuga on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json